Het bestuur


Voorzitter
Ab Zeijlemaker, 072 561 89 21

1e secretaris 
Carel Funke, 072 506 55 32, e-mail

2e secretaris 
Janet Westerman, 072 512 53 64, e-mail

Penningmeester 
Bert Kersting,  06-131 95 852

Algemeen bestuurslid 
Marja van Wigcheren, 072 574 62 97

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn niet meer dan 2 x herkiesbaar.

Einde van de zittingsperiode:
Ab Zeijlemaker: 2022 
Carel Funke: 2021
Janet Westerman: 2021
Bert Kersting: 2023  (bij herverkiezing 2029) 
Marja van Wigcheren: 2021 (bij herverkiezing 2027)