Vanaf 5 juni 2021 mag erweer gerepeteerd worden!
De leden krijgen van de dirigent of van de contactpersoon  te horen wanneer er gerepeteerd gaat worden. 

 

 

Corona maatregelen (info najaar 2020)

De repetities zijn weer begonnen!
De coronaregels vergen even wat overleg. Het bestuur heeft afspraken gemaakt met de locaties, dirigenten en contactpersonen  zodat er  op een veilige manier kan worden gemusiceerd. Huismuziek Alkmaar volgt het door de KNMO opgestelde protocol. Dit protocol is tot stand gekomen na overleg met o.a. de RIVM en is gebaseerd op diverse onderzoeken en publicaties van specialisten.

De belangrijkse zaken zijn:
* Bij binnenkomst de handen ontsmetten.
* De ruimte zo goed mogelijk ventileren.
*1,5 m afstand houden van elkaar en 2 m afstand in  de blaasrichting (dwarsfluiten rondom 2 m)
* Blazers moeten het condensvocht opvangen en de grond reinigen.
* Blazers dienen het instrument regelmatig te reinigen, bij voorkeur buiten de repetitieruimte. 
* Mondkapje dragen bij binnenkomst en vertrek.